Εταιρικες Πωλησεις

 Torna a Piaggio Επαγγελματικά Οχήματα: Επίσημη ιστοσελίδα

Παράλληλα με το Εμπορικό Δίκτυο και το Δίκτυο Τεχνικής Υποστήριξης και κάνοντας χρήση της εκτεταμένης παρουσίας σε διεθνές επίπεδο, η ομάδα Corporate Business έχει ως στόχο να εξασφαλίσει το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης στους βασικούς πελάτες και τους οργανισμούς οι οποίοι, λόγω της φύσης, της τοπικής παρουσίας και οργάνωσης τους, απαιτούν εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Πράγματι, η ομάδα προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του στόλου των οχημάτων. Ξεκινώντας από την ανάλυση των συγκεκριμένων αναγκών, η ομάδα μας, που αποτελείται από επαγγελματίες με υψηλά προσόντα, βοηθά τον εταιρικό πελάτη να εντοπίσει το ιδανικό όχημα όσον αφορά το μοντέλο και τον κινητήρα, να αναλύσει τις δαπάνες λειτουργίας και να καθορίσει συμπληρωματικές υπηρεσίες.

description img

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΣΤΟΛΟΙ

Οι λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες οικολογικής και οικονομικής βιωσιμότητας.

description img

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αποκλειστικές υπηρεσίες και εξατομικευμένες λύσεις για μετά την πώληση

description img

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε απευθείας με την ειδική ομάδα εταιρικών πελατών